Դիմում-բողոքներ

«RESGUARDA» -ն ոչ 911, ոչ էլ արտակարգ իրավիճակների ծառայություն չէ: Մի՛ օգտվեք այս ծառայությունից հաղորդելու համար այնպիսի խախտումների մասին, որոնք կյանքին կամ գույքին անմիջական սպառնալիք են ներկայացնում: Այս ծառայության միջոցով ներկայացված դիմումները անմիջական արձագանք չեն ստանալու: Եթե Ձեզ անհապաղ օգնություն է անհրաժեշտ, դիմե՛ք Ձեր արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը կամ տեղական իշխանություններին: