Դիմում-բողոքներ

Logo de Empresa

TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA | ADIF SE

 
Խնդրում ենք հիշել, որ դիմում ներկայացնելիս անհրաժեշտ է նշել հնարավորինս շատ տվյալներ: Ձեր կողմից ներկայացված տեղեկությունները կընթերցվեն Ընկերության կողմից նշանակված Բողոքների ընդունման հանձնաժողովի անդամների կողմից:
«RESGUARDA» -ն ոչ 911, ոչ էլ արտակարգ իրավիճակների ծառայություն չէ: Մի՛ օգտվեք այս ծառայությունից հաղորդելու համար այնպիսի խախտումների մասին, որոնք կյանքին կամ գույքին անմիջական սպառնալիք են ներկայացնում: Այս ծառայության միջոցով ներկայացված դիմումները անմիջական արձագանք չեն ստանալու: Եթե Ձեզ անհապաղ օգնություն է անհրաժեշտ, դիմե՛ք Ձեր արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը կամ տեղական իշխանություններին: